Обучение по ЗБУТ за Годишно Потвърждаване пред Камарата на Строителите. Координатор по Безопасност и Здраве. Длъжностно Лице по Безопасност и Здраве.

 

Обучения и курсове за строителни фирми

по Здравословни и Безопасни Условия на Труд.


 


Курсове за строителни фирми по ЗБУТ:- Курс за Длъжностно лице побезопасност и здраве в строителството.

- Координатор по безопасност и здраве в строителството.

- Контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност

- Обучениe за лицата, провеждащи инструктажите по ЗБУТ.

-Обучения за длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси (ръководители на фирми и предприятия).

- Обучение съгласно наредба № 7 от 23 септември, 1999 г. за минималните изисквания за Здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване. Издаваме официален документ Скеле, Работа на височина.


Трябва ви обучение бързо и удобрно? Имате малки срокове и напрегнат график?


Ние предлагаме гарантирано най-бързата и удобна форма на обучение, като запазваме високото качество и професионализма.

Чрез нашите интерактивни дистанционни курсове ние ви спестяваме неудобствата и разходите от пътуване и загуба на време за обучение. При нас можете да се обучавате от всяка точка на страната без да се налага да пътувате или да отсъствате от работа.

Тук получавате достъп до едни от най-добрите специалисти в областта на ЗБУТ, независимо от това в кое населено място се намирате.

В ЗБУТ.net ще почулавате актуална информация по най-горещите теми, свързани със безопасността и здравето на работното място, задълженията на органите и длъжностните лица по ЗБУТ/БЗР.С надежда за ползотворно и успешно сътрудничество !
Какво казват за нас

Благодаря ви колеги. Ще се чуем отново ! Поздрави.
- инж. Николай Колев (гр. Бургас)


Свършихте отлична работа.Препоръчвам ви на всички колеги.
- Иван Стоев (гр. София)


Споделете и Вие вашите препоръки
и впечатления от нашите услуги и обслужване.