Актуални теми, дистанционни обучения и семинари по ЗБУТ

Телефон: 0897948214

снимка безопасност при работа

Дистанционно обучение по Безопасност при работа по ЗБУТ
Осигуряването на безопасността при работа е комплексна задача и е специфична за всеки тип дейност.Тя включва както осигуряването на Здравословни и Безопасни Условия на Труд със всичките изисквания които трябва да се изпълнят – Така и взимането в предвид на конкретните операции и дейности които работниците и служителите трябва да изпълняват по време на работният ден. За конкретните длъжности с повишен риск и за работещите на машини с повишен риск се разработват инструкции за безопасна работа.

Какво ни гарантира безопасността при работа?

Осигуряването на безопасност при работа е едно от най-важните задачи на ръководството за да предпази персонала, фирмата и бизнеса си.

Последствията от неосигуряване на здравословни и безопасни условия на труд могат да бъдат катастрофални във всеки от изброените по горе аспекти.

Нека обаче да погледнем и от другата страна какво друго ни дава или взема безопасността при работа освен че както казахме:

• Осигурява запазването на здравето и живота на работниците и служителите
• Предпазва фирмата от солени глоби и съдебни процеси които биха възникнали при по-сериозни инциденти
• Предпазва бизнеса на фирмата като я пази от черното петно на фирма убиец на работниците си или фирма в която хора се разболяват за да има настоящият продукт

Безопасността при работа дава на хората от фирмата и на самата фирма много повече.


• Показва професионализъм- Взимането на всички нужни мерки за безопасност при работа
• Допълнителна Работна дисциплина Дава причина да се стегне работната дисциплина което може да е само полезно
• Фирмена култура „В нашата фирма нещата се правят така“ това дава съпричастност към действия и начин на работа които хората чувстват че са правилни защото тези действия защитават тях а и ги различават от небрежността на работа която те знаят че цари в повечето фирми.
• Показване на загриженост от ръководството към работниците и служителите
-Твърдата позиция на ръководството по осигуряване на безопасност при работа показва отношението му към здравето и живота на работниците и служителите. Това е силен мотивиращ фактор носещ като плюсове със себе си съпричастност и влагане на допълнителни усилия от колектива при изпълнението на задълженията им.

Надяваме се че успяхме да хвърлим малко светлина върху сериозните ползи, които всяка фирма може да има от осигуряването на безопасността при работа.


Относно покриването на минималните заложени в нормативните документи изисквания за осигуряване на безопасност при работа можем да ви помогнем по два начина:

• като ви предоставим възможноста, качествено и бързо да покриете изискването за ежегодно обучение на Длъжностните лица по ЗБУТ и Координатор по ЗБУТ в лицензиран център за професионално обучение

• като ви предоставим практически насочено Обучение, което ви дава пълнота на информацията и яснота как да се ориентирате в мозайката на десетките задължения и изисквания предвидени от нормативните документи.Като читатели на нашия сайт ви предлагаме следното :
• Висококачествено и практически насочено обучение от едни от най-уважаваните лектори в България по специалността
• Обучение провеждно от лицензиран Център за Професионално Обучение
• Удостоверения, издавани на завършилите курса - признати от всички контролни органи
• Курс отговарящ на всички изисквания на нормативните документи за този вид обучения
• Интерактивен и увличащ курс съдържащ видео презентации.
• Допълнително получавате CD с най актуалните нормативни документи касаещи ЗБУТ
• Курса се провежда дистанционно със всичките ползи за вас които това носи:


- Имате достъп от всяка точка на България до най-уважаваните лектори
- Експедитивност и ефективност
- Не се харчат пари за пътуване
- Не се харчат пари за хотели и командировъчни
- Без отсъствие от работа

Крайна цена с включени всички данъци и такси - 80 лв.

phonenumber                                zapisvane

 

email

 


Ако искате ние да се свържем с вас попълнете формата за контакт: