Актуални теми, дистанционни обучения и семинари по ЗБУТ

Телефон: 0897948214


Дистанцонно обучение по ЗБУТ за Длъжностно лице по безопасност и здраве1. Дистанционен курс „Длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси“;- Периодичност на обучението - не по рядко от веднъж на 2 години

2. Дистанционен курс „Длъжностните лица и на специализираните служби по чл. 24 на ЗЗБУТ“; Периодичност на обучението - не по рядко от веднъж на 1 година

3. Дистанционен курс „Длъжностни лица, които провеждат инструктажи по БЗ при работа“; Периодичност на обучението - не по рядко от веднъж на 1 година

4. Дистанционен курс „Членовете на комитети по условия на труд /КУТ/ Група по условия на труд/ГУТ/“

Периодичност на обучението - не по рядко от веднъж на 1 година


Нашата оферта към читателите на сайта е следната:
•   Провеждане на курса от Лицензиран Център за професионално Обучение
•   Легитимно удостоверение, валидно пред всички контролни органи
•   Дистанционно обучение, което обхваща пълната тематика. Предоставяме
учебни материали, презентации и видео уроци

- без разходи за пътни
- без разходи за хотел и командировъчни
- без прекъсване на работния процес и отсъствия от работа

Крайна цена със включени всички данъци и такси: 80 лв .

.

 

phonenumber                                zapisvane

 

email

 


Ако искате ние да се свържем с вас попълнете формата за контакт: