Координатор Безопасност и здраве - дистанционни курсове и обучения | ЗБУТ.NET

Актуални теми, дистанционни обучения и семинари по ЗБУТ

Телефон: 0897948214

 

Дистанционно обучение по ЗБУТ за Координатор по Безопасност и Здраве в строителството

 
 

Координаторът се назначава от инвеститора или упълномощено от него лице. Координаторът по безопасност и здраве трябва да е с опит и професионална квалификация в областта на проектирането, строителство и безопасно изпълнение на строителни и монтажни работи.

Функциите отговорностите и задълженията се изучават в курса Координатор.

Форма на обучение –дистанционно.

Периодичност на обучението- не по рядко от веднъж на 1 година

Задължително се назначава и обучава КООРДИНАТОР по ЗБУТ, в строителни фирми , които са:

1. Назначава се от Инвеститора, за етапа на инвестиционното проектиране , когато възлага проектирането на повече от един проектант.

2. за етапа на изпълнението на строежа – когато възлага изпълнението на строежа на повече от един строител или на строител, който наема подизпълнител.

3. Строителни фирми, които строят собствени обекти.

 

Нашето специално предложение към читателите на сайта:
 
• Провеждане на курса от Лицензиран от НАПОО Център за професионално Обучение

• Легитимни удостоверения, валидни пред всички контролни органи

Дистанционен курс, който обхваща пълната тематика, и се провержда с предоставяне на учебни материали, презентации и видео урок


- Бързо, Ефективно и Удобно
- без допълнителни разходи за пътуване
- без допълнителни разходи за нощувки и командировъчни
- без отсъствие от работното място
 
Крайна цена с включени всички данъци и такси: 80 лв.

 

phonenumber                                zapisvane

email

Ако искате ние да се свържем с вас попълнете формата за контакт:

 С изпращането на формата вие се съгласявате с обработката и съхранението на подадените от вас данни спрямо политиката за поверителност.