Дистанционно обучение за Координатор по ЗБУТ | ЗБУТ.NET

Актуални теми, дистанционни обучения и семинари по ЗБУТ

Телефон: 0897948214


Дистанционно обучение за Координатор по ЗБУТ

 

Задължителен ежегоден курс съгласно:  наредба  РД 07-2  и Наредба № 2 За Минималните Изисквания за Зравословни и Безопасни Условия на Труд при извършване на строително монтажни работи.

Програмата на обучението  включва:

Тема 1 Специфика на Управление на дейностите по здравословни и безопасни условия на труд в строителството. Идентифициране на Основните причини за трудовите злополуки при изпълнение на строително-монтажните  работи и добри практики за тяхното избягване

Тема 2. Минимални изисквания за Здравословни и Безопасни Условия на Труд  при извършване на Строително Монтажни Работи

 Тема 3. Участници в строителния процес. Задължения на възложителя, проектанта, длъжносното лице по безопасност и здраве, строителя, техическия ръководител, бригадира, машиниста и работника за предотвратяването на злополуки

Тема 4. Организация на строителната площадка и безопасно изпълнение на Строително Монтажните Работи. Оценка на риска на всеки обект . План по безопасност и здраве.

Тема 5. Специфика на инструктажа и инструкциите по безопасност и здраве при работа в строителната фирма

Тема 6. Задължения на Координатора  по безопасност и здраве в етапа на проектирането

Тема 7. Задължения на Координатора  по безопасност и здраве в етапа на изпълнението на строежите

 

Повече информация за курса

 • Обучаващата организация е  Център за Професионално Обучение  лицензиран о т НАПОО
 • След успешно завършване на курса получавате удостоверение приемано от всички контролни органи
 • Курсът е изчерпателен и практически насочен

 • Дистанционното провеждане на курса носи допълнителни ползи за всички наши клиенти:
  • Стартират курсове много по-често,  съответно не е нужно например да чакате  да се събере група от 10 човека
  • Имате достъп от всяка точка на България до най-уважаваните лектори
  • Ефективно и експедитивно обучение
  • Избягват се разходи за пътуване
  • Избягват се разходи за хотели и командировки
  • Избягва се отсъствие от работа

Крайна цена с включени всички данъци и такси: 80 лв.
 

phonenumber                                zapisvane

email

Ако искате ние да се свържем с вас попълнете формата за контакт:

            

 С изпращането на формата вие се съгласявате с обработката и съхранението на подадените от вас данни спрямо политиката за поверителност.