Дистанционно обучение по ЗБУТ за Управление на строителните отпадъци | ЗБУТ.NET

Актуални теми, дистанционни обучения и семинари по ЗБУТ

Телефон: 0897948214

Управление на строителните отпадъци
 

Дистанционно обучение по Управление на строителните отпадъци

 

Курсът по Управление на строителните отпадъци е предназначен за проектанти, които ще изготвят "План за управление на строителните отпадъци" - / задължителна част на инвестиционния проект от 01.01.2014 г. /

Предназначение на курс:

Да запознаят инвеститори, проектанти, строители и надзорници с основните положения на Наредбата за управление на строителни отпадъци (СО) и рециклирането им. Наредбата е в сила от 13.11.2012 г.

Кога е необходим проект по част „План за управление на строителните отпадъци“?

 

1. При строително-монтажни работи на нови сгради и ремонт, реконструкция и промяна на предназначението на съществуващи сгради.

План за управление на строителните отпадъци се изготвя при:

 
При всички строителни и монтажни работи в т.ч. реконструкция, основни ремонти и рехабилитация. Те могат да се извършват само след одобрение на представен от възложителя на строителството план за управление на строителни отпадъци в обхват и съдържание, определени с Наредбата за управление на СО.

2. При доброволно премахване на законни сгради или съоръжения.

Всеки курс Управление на отпадъците включва:

• Провеждане на курса от Лицензиран Център за професионално Обучение
• Дистанционно обучение, носещо допълнителни предимства:

- Удобство Ефективност и Експедитивност
- Спестявате разходи от пътуване
- Спестявате разходи от хотели и командировъчни
- Не се отсъства от работа
 
Крайна цена с включени всички данъци и такси: 80 лв.


 

phonenumber                                zapisvane

emailФорма за Контакт


 С изпращането на формата вие се съгласявате с обработката и съхранението на подадените от вас данни спрямо политиката за поверителност.