Дистанционно обучение по Контрол на качеството | ЗБУТ.NET

Актуални теми, дистанционни обучения и семинари по ЗБУТ

Телефон: 0897948214

 

Дистанционно обучение по ЗБУТ за "Контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност" 

Този курс е задължителен при:

1) Първоначално вписване в камарата на строителите.

2) При участие в обществени и държавни поръчки, търгове и конкурси

Курсът е предназначен за:

Длъжности лица, които ще отговарят за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност.

От дистанционното обучение могат да се възползват и ръководители на фирми, проектанти, строители, консултанти, строителен надзор, както и производители на строителни продукти.

Има задължително изискване към строителните фирми за наличие на правоспособно лице с техническо образование, което да упражнява контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствието на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност. 

Специално предложение към читателите на сайта:

 

За всеки от дистанционните курсове:

 
- длъжностно лице по безопасност и здраве (задължително ежегодно обучение)
- координатор по безопасност и здраве


• Провеждане на курса от Лицензиран Център за професионално Обучение
• Легитимни удостоверения валидни пред всички контролни органи
• Курс отговарящ на всички изисквания на нормативните документи за този вид обучения
• Получавате и най-важните нормативни документи, засягащи условията на труд и изискванията за ЗБУТ
• Дистанционно обучение, носещо допълнителни предимства:

- Удобство Ефективност и Експедитивност
- Спестявате разходи от пътуване
- Спестявате разходи от хотели и командировъчни
- Не се отсъства от работа
 
Крайна цена с включени всички данъци и такси: 145 лв.
 

 

phonenumber                                zapisvane

email

Ако искате ние да се свържем с вас попълнете формата за контакт:

 С изпращането на формата вие се съгласявате с обработката и съхранението на подадените от вас данни спрямо политиката за поверителност.