Актуални теми, дистанционни обучения и семинари по ЗБУТ

Телефон: 0897948214Дистанционно обучение по ЗБУТ за "Контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност"
Този курс е задължителен при:

1) Първоначално вписване в камарата на строителите.

2) При участие в обществени и държавни поръчки, търгове и конкурси

Курсът е предназначен за:

Длъжности лица, които ще отговарят за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност.

От дистанционното обучение могат да се възползват и ръководители на фирми, проектанти, строители, консултанти, строителен надзор, както и производители на строителни продукти.

Има задължително изискване към строителните фирми за наличие на правоспособно лице с техническо образование, което да упражнява контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствието на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност.
Специално предложение към читателите на сайта:За всеки от дистанционните курсове:- длъжностно лице по безопасност и здраве (задължително ежегодно обучение)
- координатор по безопасност и здраве


• Провеждане на курса от Лицензиран Център за професионално Обучение
• Легитимни удостоверения валидни пред всички контролни органи
• Курс отговарящ на всички изисквания на нормативните документи за този вид обучения
• Получавате и най-важните нормативни документи, засягащи условията на труд и изискванията за ЗБУТ
• Дистанционно обучение, носещо допълнителни предимства:

- Удобство Ефективност и Експедитивност
- Спестявате разходи от пътуване
- Спестявате разходи от хотели и командировъчни
- Не се отсъства от работа

Крайна цена с включени всички данъци и такси: 145 лв.phonenumber                                zapisvane

 

email

 


Ако искате ние да се свържем с вас попълнете формата за контакт: